ข่าวต่างประเทศ

ตอลีบันสั่งห้ามสถานีวิทยุ Azadi และ VOA กระจายเสียงในอัฟกานิสถาน

เมื่อ 1 ธ.ค.65 นาย Abdul Haq Hammad เจ้าหน้าที่กระทรวงข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมอัฟกานิสถาน สั่งห้ามการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ Azadi ใน 13 เมืองทั่วประเทศ โดยอ้างว่า สถานีวิทยุดังกล่าวละเมิดระเบียบของกระทรวงฯ ด้วยการนำเสนอข่าวด้านเดียว ซึ่งผิดหลักสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ รัฐบาลตอลิบันยังสั่งห้ามการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ Voice of America (VOA) ในอัฟกานิสถาน เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.65