ข่าวต่างประเทศ

จีน กับมาเลเซียหารือทางโทรศัพท์ประเด็นความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์

เมื่อ 21 ต.ค.66 รมว.กต.จีน หารือทางโทรศัพท์กับนาย Zambry Abdul Kadir รมว.กต.มาเลเซีย เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์จีน-มาเลเซีย และความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ โดยจีนเน้นย้ำจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนทุกชนิด ทั้งนี้ จีนแสดงความพร้อมต่อการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับมาเลเซีย และประเทศที่รักสันติอื่น ๆ เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในการจัดการประชุม BRF และแนวทางการเพิ่มความสัมพันธ์มาเลเซีย-จีน เนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-มาเลเซีย