สหรัฐ

ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมสหรัฐอเมริกา กล่าว “บอลลูนสอดแนมของจีน” ยังไม่ได้เก็บข้อมูลขณะบินเหนือน่านฟ้าสหรัฐอเมริกา

กระทรวงกลาโหมของสหรั

Read More
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา เสี่ยงเผชิญเหตุรุนแรงภายในจากกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่ง

สหรัฐอเมริกา เสี่ยงเผชิญเหตุรุนแรงภายในจากกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่ง

Read More