เกาหลีเหนือ

ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่จะทำลายขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางแจ้งเตือนเรื่องการปล่อยดาวเทียม

 โตเกียว – กระทรวงกล

Read More