ข่าวในประเทศ

ขยับรองผู้ว่าฯปัตตานี ขึ้นพ่อเมืองนราธิวาส

วันอังคารที่ 28 พ.ย.66 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 28 ราย

โดยก่อนการประชุม ครม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทยว่า มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง รวม 28 ตำแหน่ง

จากการตรวจสอบรายชื่อ มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตำแหน่ง อยู่ลำดับที่ 15 คือ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

โดยตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาส ว่างมานานข้ามเดือน

สำหรับประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เป็นชาว จ.ตรัง จบการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.63 ระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน รวมระยะเวลาทวีคูณ 5 ปี 8 เดือน

เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง ปทุมธานี และเคยได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล จบหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

การศึกษาดูงาน เคยได้รับทุนของสำนักงาน ก.พ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses In Asia (SIBA) รุ่นที่ 7 ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2561

ที่มา: isranews