ข่าวสถานการณ์ชายแดนใต้

แฟชั่นเสื้อผ้าที่แสดงถึงอัตตลักษณ์อันโดดเด่นของชายแดนใต้

นายกฯ เศรษฐา เที่ยวใต้สุดใจ วันสุดท้ายที่นราธิวาส สวมเสื้อ “ผ้าลายเมอนารอ” ผ้าพื้นถิ่นกับลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นความภูมิใจของชาวนราฯเสื้อที่ระลึกที่จังหวัดนราธิวาสมอบให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนราธิวาส “เที่ยวใต้สุดใจ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส”เสื้อ “ผ้าลายเมอนารอ” เป็นการ ผสมผสานอัตลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นกับลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสื่อถึงความปิติยินดีและความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวนราธิวาส โดยใช้เทคนิคผ้าปาเต๊ะออกแบบซ้อนลายถึง 4 ชั้น สื่อถึงแม่น้ำสำคัญ 4 สาย ที่หล่อเลี้ยงชาวนราธิวาส ได้แก่ แม่น้ำบางนรา, แม่น้ำโก-ลก, แม่น้ำสายบุรี, แม่น้ำตากใบ ตัวอักษร NARATHIWAT: สื่อถึงความเท่าเทียม เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน มีความเจริญก้าวหน้า ลายพิกุลพลอยกราฟฟิก : สื่อถึงอัตลักษณ์การพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตัลของชาวนราธิวาส มีความความพร้อมเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อทันโลก ทันสถานการณ์ ทันสมัย แห่งโลกในอนาคต ลายดอกรักสี่ทิศ : สื่อถึงความจงรักภักดีของช่างทำผ้าทุกกลุ่ม ทุกศาสตร์ทุกศิลป์ ใน 13 หัวเมืองของจังหวัดนราธิวาส และปักษา 3 ปีกล้อมดิน : ที่ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่มีทรัพยากรแม่น้ำ น้ำตก ภูเขา ซึ่งล้อมดินที่มีแร่ทองคำความภาคภูมิใจของกลุ่ม Saloma Patek ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส