ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

ฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก 12 คน เป็นคนไทย 2 คน ระหว่างพักรบวันที่ 5

กระทรวงการต่างประเทศ

Read More