การเมือง

ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลตอลิบันยืนยันจะไม่ยินยอมให้กลุ่มใดใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานก่อเหตุต่อประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อ 19 ก.ค.66 สื่อ

Read More