Day: มีนาคม 13, 2023

ข่าวสารเทคโนโลยี

ตรวจเช็กด่วน! ช่องโหว่รุนแรงใน FortiOS และ FortiProxy อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบได้จากระยะไกล

ช่องโหว่รุนแรงใน FortiOS และ FortiProxy อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบได้จากระยะไกล

Read More