Author: Fatim Hako

บทความ

มารู้จักฟรีเมสัน ในมุมมองนักวิชาการอิสลาม! ท่านที่อยู่ในกลุ่มมุสลิมบราเทอร์ฮูด อาจรู้สึกได้ว่า แนวทางคล้าย ฟรีเมสัน

มารู้จักฟรีเมสัน ในมุมมองนักวิชาการอิสลาม! ท่านที่อยู่ในกลุ่มมุสลิมบราเทอร์ฮูด อาจรู้สึกได้ว่า แนวทางคล้าย ฟรีเมสัน

Read More
ข่าวสารเทคโนโลยี

แพ็ตช์ประจำเดือนมิถุนายนออกมาแล้ว แก้ไขจุดบกพร่องรวมมากกว่า 70 รายการ

แพ็ตช์ประจำเดือนมิถุนายนออกมาแล้ว แก้ไขจุดบกพร่องรวมมากกว่า 70 รายการ

Read More
ข่าวสารเทคโนโลยี

ตรวจเช็กด่วน! ช่องโหว่รุนแรงใน FortiOS และ FortiProxy อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบได้จากระยะไกล

ช่องโหว่รุนแรงใน FortiOS และ FortiProxy อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบได้จากระยะไกล

Read More