ข่าวต่างประเทศ

“คนไทย” ในอิสราเอล ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 คน

กต.เผยคนไทยในอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 คน รวมเป็น 22 คน ขณะที่ยอดเสียชีวิตรวม 32 คน บาดเจ็บ 19 คน ส่วนวันนี้มี 4 เที่ยวบินอพยพถึงไทย 844 คน

วันนี้ (30 ต.ค.2566) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานจำนวนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อิสราเอล-กาซา ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค.2566 มีคนไทยเสียชีวิตรวม 32 คน บาดเจ็บ 19 คน ถูกจับกุมเป็นตัวประกันเพิ่ม 3 คน รวมเป็น 22 คน

ขณะที่ในวันนี้ มีเที่ยวบินอพยพแรงงานไทยอิสราเอล เดินทางถึงประเทศ 4 เที่ยวบินดังนี้ เครื่องบินกองทัพอากาศ ถึง บน.6 เวลา 02.50 น. ผู้ลงทะเบียนจำนวน 140 คน, สายการบิน Lion Air (SL7001) ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 08.40 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 180 คน, สายการบิน Arkia (IZ591) จำนวนผู้ลงทะเบียน 214 คน (รอยืนยันเวลาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสายการบิน El Al ( LY083) จำนวนผู้ลงทะเบียน 310 คน (รอยืนยันเวลาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลและ กต.ได้เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด เนื่องจากกองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น น่าจะทำให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล

นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ อาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ