ข่าวต่างประเทศ

พลเรือนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS ในอิรักของสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2559-2560

เมื่อ 22 มี.ค. 2566 สำนักข่าว Arab News ของซาอุดีอาระเบีย ระบุว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Operation Inherent Resolve (OIR) ของพันธมิตรนานาชาติที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนนำ เพื่อปราบปรามกลุ่ม Islamic State (IS) ในอิรัก ตั้งแต่ปี 2557-2560 รวม 43 ครั้ง พลาดถูกพลเรือนเสียชีวิตรวม 26 คน โดยเฉพาะการโจมตีที่เมือง Mosul เมื่อปี 2559 และปี 2560 ของอิรัก รวม 6 ครั้ง ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน ในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย โดย Airwars ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำสงครามปราบปรามกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย ของสหราชอาณาจักรอาจเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส เนื่องจากรายงานดังกล่าวระบุว่าการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรนานาชาติ ระหว่างปี 2557-2560 สามารถสังหารสมาชิกกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย รวม 3,052 คน และไม่มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติโจมตีทางอากาศที่ดำเนินการโดยสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องและตรงกับประเทศพันธมิตรนานาชาติบางประเทศ ที่เปิดเผยและยอมรับว่า การโจมตีทางอากาศเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียของพันธมิตรนานาชาติ ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต รวม 1,437 คน