ข่าวในประเทศ

ผบ.เรือนจำยัน “ทักษิณ” ยื่นขออภัยโทษได้ เอกสารต้องครบ “คุณความดี-รักษาป่วย”

เมื่อ 27 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. นายนัสที ทองปลาด ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือครอบครัว ว่า สำหรับการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ ตนขอเรียนอธิบายอย่างชัดเจนว่า เป็นสิทธิที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายสามารถดำเนินการได้ โดยกระบวนการจะเริ่มต้นที่ราชทัณฑ์ ส่วนผู้ต้องขังเด็ดขาดจากรายคดีใดจะได้รับการอภัยโทษหรือไม่นั้น ตนไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจ แต่ยืนยันว่านักโทษเด็ดขาดทุกคดีสามารถเขียนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ทั้งหมด 

ส่วนหน้าที่ของเรือนจำฯ ภายหลังจากที่ผู้ต้องขังยื่นขอพระราชทานอภัยโทษนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารแนบ ตรวจสอบข้อความ ตรวจกระบวนการ และจะส่งต่อไปตามลำดับชั้น คือ 1. กรมราชทัณฑ์ โดยรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ว่ามีการเขียนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 2. กระทรวงยุติธรรม 3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4. สำนักราชเลขาธิการ จากนั้นจะเป็นการนำความขึ้นกราบบังคมทูล ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และเมื่อมีผลฎีกาไม่ว่าจะเป็นการพักโทษ ลดโทษ พ้นโทษ หรือยกฎีกา ก็จะมีการแจ้งมายังเรือนจำ/ทัณฑสถานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายนัสที กล่าวอีกว่า การยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย มีระเบียบตามที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดไว้ คือ จะมีแบบฟอร์มคำร้องแบบบังคับของเรือนจำฯ และในเอกสารส่วนที่จำเป็นต้องใช้ประมาณ 7-8 รายการ เช่น เอกสารรายงานคุณงามความดี เอกสารทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งผู้ต้องขังสามารถดำเนินการเองได้ หรือจะเป็นญาติทางสายเลือดที่ดำเนินการแทน แต่เอกสารต้องครบถ้วนและถูกต้อง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์