ข่าวสถานการณ์ชายแดนใต้ข่าวในประเทศ

“อดีต นอภ.วิชาญ” ขึ้นชั้นรองผู้ว่าฯตรัง หลังเคยถูกกดดันพ้นรือเสาะ

มหาดไทยคลอดคำสั่ง “โยกย้าย – แต่งตั้ง – โอนย้าย” รองผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 109 ตำแหน่ง ขณะที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้รองพ่อเมืองใหม่ 9 ราย ย้ายออก 1 ราย ฮือฮา “วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์” อดีตนายอำเภอรือเสาะที่ถูกปลุกม็อบไล่ออกนอกพื้นที่ ขยับขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯเมืองหมูย่าง “ตรัง”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย รวม 3 คำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งโยกย้าย แต่งตั้ง และโอนย้าย ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 34 ราย, 15 ราย และ 60 รายตามลำดับ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 ธ.ค.66

คำสั่งโยกย้ายดังกล่าว มีรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้โยกย้ายเข้าไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2.นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
3.นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
4.นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
5.นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ย้ายไปเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 1 ราย คือ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ส่วนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 1 ราย คือ นายอภิชาติ สาราบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ขณะที่คำสั่งโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี ได้รับการโอนย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
2.นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลาได้รับการโอนย้ายไปเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
3.นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการโอนย้ายไปเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

@@ “อดีต นอภ.วิชาญ” ขึ้นรองผู้ว่าฯตรัง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในคำสั่งโอนย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้ ปรากฏชื่อ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการโอนย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วย ซึ่งถือว่าขึ้นชั้นจากปลัดจังหวัด เป็นรองผู้ว่าฯ

สำหรับ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ เคยเป็นรับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งนายอำเภอในหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาส รับราชการในพื้นที่ยาวนานกว่า 13 ปี แต่ไปเจอวิบากกรรมเมื่อช่วงต้นปี 2565 ซึ่งยังมีสถานการณ์โควิด ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอรือเสาะ เนื่องจากถูกร้องเรียนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.รือเสาะ จนถูกย้ายออกนอกพื้นที่ไปช่วยราชการอยู่ที่กรมการปกครอง

แต่ย้ายไปช่วยราชการได้เพียงแค่เดือนกว่าๆ ก็ได้รับการแต่งตั้งกลับไปเป็นนายอำเภอสุไหงปาดี แต่ก็ถูกกระแสโซเชียลฯจากกลุ่มที่ต่อต้านโจมตี จนคำสั่งแต่งตั้งถูกชะลอ

กระทั่งเดือน พ.ย.65 นายวิชาญ ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นนายอำเภอเมืองสงขลา และก็มีกระแสวิจารณ์ในโซเชียลฯ อีกเช่นเคยจากกลุ่มที่ต่อต้านและไม่พอใจนายวิชาญ แต่กระแสดังกล่าวก็เงียบไป เนื่องจากมีชาวสงขลาและเครือข่ายองค์กรประชาชนคนสงขลาออกมาการันตีและให้กำลังใจ ต่อมาในเดือน ธ.ค.65 ได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นปลัดจังหวัดสตูล และล่าสุดขึ้นชั้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ที่มา: isranews.org