ข่าวต่างประเทศ

มาเลเซียและอินเดียจะกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เมื่อ 22 ก.พ.67 การประชุมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกลาโหมอินเดีย-มาเลเซีย (Mini Defense Expo Cum Defense Industry Symposium) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย อินเดียจะกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารกับมาเลเซียให้มากขึ้น นอกเหนือจากการลงนามความร่วมมือด้านกลาโหมอินเดีย-มาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2536 และการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกองทัพ โดยในระยะต่อไปอินเดียจะร่วมมือกับมาเลเซียในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เนื่องจากห้วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียเติบโตอย่างมาก นอกจากนี้ อินเดียและมาเลเซียยังใช้ยุทโธปกรณ์คล้ายคลึงกัน เช่น เครื่องบินรบ Sukhoi Su-30 ของรัสเซีย และเรือดำน้ำชั้น Scorpène ของฝรั่งเศส โดยมาเลเซียพร้อมจะร่วมมือกับอินเดียในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการซ่อมบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ในกองทัพ