ข่าวต่างประเทศ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนญี่ปุ่น แนะนำให้ข้าราชการทำงาน 4 วัน / สัปดาห์

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการทำงานหนักและเคร่งครัด และมีข่าวคนเสียชีวิตจากการทำงานหนักจนเกินไป ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จนมีคำเรียกภาวะที่คนทำงานหนักจนตายว่า “คาโรชิ” (Karoshi)

รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบ้างาน ด้วยการเสนอนโยบายให้เข้างาน 4 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหลายบริษัทใหญ่ทดลองใช้ระบบการทำงานแบบนี้แล้ว หวังช่วยปรับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และป้องกันพนักงานที่มีความสามารถลาออก

ล่าสุด ทีมผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนญี่ปุ่น ได้ออกรายงานคำแนะนำเรื่องมาตรการแก้ปัญหาวัฒนธรรมการทำงานหนัก โดยเสนอให้ปฏิรูปแนวทางการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบเข้างาน 4 วัน/สัปดาห์

เนื้อหาในรายงาน ระบุว่า พนักงานรัฐทุกคนมีสิทธิ์จะได้ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน จากปัจจุบัน ที่ตัวเลือกนี้จำกัดอยู่แค่พนักงานที่มีภาระต้องเลี้ยงดูลูก หรือต้องดูแลสมาชิกครอบครัว นอกจากนี้ข้าราชการควรได้รับอนุญาตให้ทำงานทางไกลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีเวลาพักผ่อนหลังเลิกงานอย่างน้อย 11 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มทำงานใหม่

คณะผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปเรื่องนี้่ต่อไป และเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่น ลดภาระหน้าที่งานให้กับข้าราชการที่ช่วยคณะรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลในการตอบข้อซักถามของ ส.ส.ในการอภิปราย


ที่มา: PPTV