ข่าวในประเทศ

เทศบาลเมืองนราธิวาส ชี้แจงกรณี TK Park ทรุดโทรม

สภาพโครงสร้างภายนอกของ TK PARK เมื่อ 21 ม.ค.2566 ที่เหลือเพียงโครงเหล็กที่ชำรุด, ฝ้าเพดานที่หลุดร่วง และกระเบื้องแตกบางจุด  ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังมีภาพปรากฏผ่านเพจแห่งหนึ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุถึงสภาพของ TK Park ใกล้พังลงมา 

โดย TK Park ถูกก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ด้วยงบประมาณมากกว่า 44 ล้านบาท ด้วยการซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ต่อมาใน พ.ย.2561 ได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส

ปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสแจ้งว่าจะเร่งซ่อมแซม เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะเด็กๆ

ล่าสุดนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ชี้แจงว่า หลังเข้ารับตำแหน่งได้ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเข้าสำรวจความเสียหายภายใน พบว่า สภาพอาคารชำรุดอย่างหนัก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน แต่ก็มีความตั้งใจที่จะให้ TK Park เป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งงบประมาณซ่อมแซม แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด จึงอาจซ่อมแซมได้เพียงบางส่วนก่อน หากเป็นไปได้ ก็อยากของบประมาณสนับสนุนจาก ศอ.บต. เข้ามาช่วยซ่อมแซมอีกทางหนึ่ง

ที่มา : ThaiPBS